Przemierzając teren Bułgarii możemy natknąć się na liczne symbole (również „bliskiej” nam Polakom) epoki komunizmu – są one obecne na całej szerokości kraju – od małych miejscowości aż po duże miasta (jak np. pomnik w Burgas). Mówi się, że Bułgaria była najwierniejszym sojusznikiem byłego ZSRR czego dowodem są między innymi monumenty wzniesione na część wiecznej przyjaźni radziecko-bułgarskiej.

Jednym z najbardziej interesujących budowli jest pomnik w Buzłudży znajdujący się niedaleko pomnika w Szpice. Historia tego miejsca sięga 1891 roku, kiedy to Dimityr Błagojew zorganizował u podnóża Buzłudży tajne zebranie na którym stawili się sympatycy socjalizmu w Bułgarii. Moment ten uważa się za zapoczątkowanie ruchu socjalistycznego w Bułgarii. Samo zebranie zostało nazwane kongresem buzłudżańskim a pomnik stoi na jego cześć. Jak widać na jednym ze zdjęć – Bułgarzy zbierają się latem i upamiętniając „tamte” czasy.

Poniżej parę zdjęć znalezionych na Wikipedii. (nasze pojawią się w najbliższym roku).

Mapka prezentująca położenie miejsca:

Wyświetl większą mapę