W Bułgarii również świętuję się Wielkanoc. Jednak według bułgarskiej tradycji jajka maluje się w Wielki Czwartek bądź Wielką Sobotę. Ich ilość zależy od liczby członków rodziny. Malować zaczyna najstarsza kobieta rodu. Symbolicznie maluje ona również znak krzyża na czołach dzieci, a następnie pozostałych krewnych. Po tym rytuale młodsze kobiety w rodzinie mogą zacząć ozdabiać resztę pisanek. Zanim wynaleziono sztuczne barwniki pisanki malowano używając wywaru z odpowiednich ziół itp. Niekiedy malowano jajka również dla gości, którzy podczas świąt odwiedzali dom. W Bułgarii istnieje tradycja „pukania” się czubkami dwóch pisanek. Ten, którego jajko zostaje najmniej uszkodzone („zbite”) będzie cieszył się w ciągu roku najlepszym zdrowiem.

Niezmienną częścią wielkanocnej tradycji jest „obrzędowy chleb” (pita, banica, itp.). Formuje się go zazwyczaj w okrąg i ozdabia różnego rodzaju np. warkoczami, a w środku umieszcza się czerwoną pisankę. Jedną z „pit” wykonuje się na słodko i jest to tzw. „kozunak” czyli wielkanocna baba drożdżowa. Wielki Piątek to dzień, kiedy zamiast pracować człowiek duchowo się „oczyszcza”.